Techකතා 16වන වැඩසටහන හා පැන-විසඳුම්

Techකතා 16 වන වැඩසටහන අපි පටිගත කරන්නේ වෙසක් පොහෝ දිනයේදී. සුපුරුදු පරිදි කාලිංග, බුද්ධික සහ තිලින අද වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වනවා. පැන-විසඳුම් ඇතුලුව තවත් තාක්ෂනික තොරතුරු රැසක් අපි මෙම වැඩසටහනින් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. වැඩසටහනේ ආකෘතියේ හෝ අන්තර්ගතයේ සිදුවිය යුතු වෙනස්කමක් ඔබ දකිනවා නම් කරුණාකර එය අප වෙත එවන්න.

මෙවර වැඩසටහනින් අපි කතා කල දෑ…

 • Windows 7 Visulasation (XP Mode)
 • Windows XP SP3 සිංහල ගැටලුව (Techකතා 8 වන වැඩසටහන)
 • Windows recovery disk එකක් භාවිතා කර නැවත ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු දත්ත අහිමි වීම
 • Avast වලින් ඉවත් කිරීමට නොහැකි වයිරස
 • Antivirus Software එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද?
 • Hacking හා  security ගැටලු
 • thumbs.db ෆයිල් එක කුමක්ද?
 • USB Flash එකක් නිතරම format කිරීම සුදුසුද?
 • උබුන්ටු සමග Huawei CDMA දුරකතනයක් බාවිතය. (උපකාරක පුරුක)
 • eBay මගින් මිලදී ගත් භාන්ඩයක් අපිට ලැබෙන ආකාරය
 • CD Image එකක් CD එකක් ලෙස write කිරීම සහ තෝරාගත් ගොනු CD එකකට පිටපත් කිරීම (DVD Virtual Drive, Free DVD/CD Writer)
 • Prolink USB ADSL Modem එකක් Ubuntu සමග භාවිතය (Prolink Linux Driver, USB Linux Driver for ADSL)
 • ADSL මොඩම් එකක් ද Router එකක් ද වඩා හොද?
 • Crack Software භාවිතා කිරීමේ අවදානම
 • Botnet යනු කුමක්ද?
 • Software/OS update කිරීමේ වැදගත්කම

 

 • High Quality (STEREO) 64Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEp16/Techkatha-EP16-64kbps.mp3]
  [Download MP3 or Ogg]
 • Low Quality (STEREO) 32Kbps (Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEp16/Techkatha-EP16-32kbps.mp3]
  [Download MP3 or Ogg]

 

Techකතා 15වන වැඩසටහන හා පැන-විසඳුම්

අද අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ Techකතා 15 වන වැඩසටහන. සුපුරුදු පරිදි බුද්ධික, තිලිණ හා කාලිංග පටිගත කිරීමට සහභාගි වුනා. පැන-විසඳුම් ඇතුලුව තවත් තාක්ෂනික තොරතුරු අපි කතා කරා.

 • Techපුවත්: ජංගම පුලුල් පරාස අන්තර්ජාල සේවා වල QoS (සේවා තත්ව) පරීක්ෂනය (GSMALIRNEasia)
 • Techපුවත්: ලෝක සම්මත ජංගම දුරකතන Chargers
 • Ubuntu Linux පරිගනකයක්  Windows 2003 Active directory (ඩොමේන්) එකක් සමග භාවිතය (Linux with AD)
 • .NET වැඩසටහන්  ජංගම දුරකතන සදහා සැකසීම (Windows Mobile Development)
 • අන්තර්ජාලය හරහා Freelance වැඩ කර මුදල් සෙවීම හා එම මුදල් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම (ODESK)
 • eBay හරහා භාන්ඩ මිලදී ගැනීම හා Paypal භාවිතය
 • සම්පත් බැංකුව ලබාදෙන වෙබ් කාඩ් (WebCard) එකක් යනු කුමක්ද?
 • Compaq ලැප්ටොප් පරිගණකයක වින්ඩොස් ස්ථාපනය කිරීමේදී ඇතිවන Hard Disk හදුනා නොගැනීමේ ගැටලුව
 • Dual boot එකක Windows Vista ස්ථාපනයෙන් පසුව Linux boot නොවීම (පසුගිය වැඩසටහන)
 • Dialog HSDPA Modem (Huawei E220) එකක් RedHat Linux 5 සමග භාවිතය
 • DAP (Download Accelerator Plus) ආරම්භයේදී දෝෂ පනිවිඩයක් පෙන්වීම
 • වයිරස් මගින් හානි සිදුවූ පරිගණකයක් යථා තත්වයට පත්කිරීම
 • OS Recovery CD එකක් සදාගැනීම (Hiren’s BootCD)
 • Techපුවත්: Windows 7 RC නොමිලේ වසරක් පුරා (Windows 7 RC Download)
 • Techපුවත්: Windows Vista Starter vs Vista Home Basic (විස්ටා වෙලුම් වෙනස්කම්)
 • High Quality (STEREO) 64Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEp15/Techkatha-EP15-64kbps.mp3]
  [Download MP3 or Ogg]
 • Low Quality (STEREO) 32Kbps (Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEp15/Techkatha-EP15-32kbps.mp3]
  [Download MP3 or Ogg]

Continue reading Techකතා 15වන වැඩසටහන හා පැන-විසඳුම්

Techකතා 14වන වැඩසටහන, පැන විසඳුම්

අද අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ Techකතා 14වන වැඩසටහන. සුපුරුදු පරිදි තිලිණ, කාලිංග, හර්ෂ, බුද්ධික, ඩනිෂ්ක සහ මලින්ත අද වැඩසටහන සමග ඔබ හමුවට එනවා. මෙය පසුගිය සජිවි වැඩසටහනින් පසුව පැවැත්වෙන පළමු සාමාන්‍ය වැඩසටහනයි.

මේ සමඟම අපේ මිතුරන්ගෙන් ඉල්ලිමක් කරනවා පැණයක් ඇසීමට පෙර පෙර ටෙක් කතා වැඩසටහන් වල එම පැණයට පිළිතුරු දී ඇති දැයි විපරම් කරන ලෙසට.

අද වැඩසටහනින්….

 • එෂාන් මදීර විරසිංහ අපෙන් වෙන්වීම
 • ඔබගේ නිර්මාණ සඳහා අපෙන් ප්‍රචාරයක් ලබාගැනීම
 • Google සෙවුමේ එන ප්‍රතිඵල වල ඇතුළත් පිටු දිස්වීම (Google Webmaster Tools)
 • සිංහල යුනිකේත ස්ථාපනය, සිංහල යුනිකෝඩ් යනු කුමක්ද?, සිංහල ටයිප් කිරීම (Techකතා EP3)
 • Live Radio එකක් stream කිරීම (Windows Media), Shoutcast, Apple Darwin)
 • සිංහල යුනිකේත Windows XP අලංකාර ලෙස දිස්නොවීම (Claer Type)
 • Intel CPU Star Ranking
 • මිල අඩු පරිගණකයක් ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වියයුතු කරුණු
 • ඉතාලි භාෂාවෙන් ක්‍රියාත්මක වන Windows Vista OS එකක් English කිරීම (How do I get additional language files)
 • Outlook වලට ඊමේල් account එකක් configure කිරීම (Gmail, HotMail)
 • Bittorrent හි වේගය වැඩි කිරීම (Techකතා EP1)
 • Windows XP SP2 log වීමේදී පැනනගින ගැටලු
 • සිංහල යුනිකේත හා office 2007 (Windows XP SP2) සම්බන්ධ ගැටලු
 • Firefox 2 හා Firefox 3 OS සඳහා සහය
 • Linux මත HSDPA Modem එක පරිගණක දෙකක් අතර share කිරීම
  —————-
  In terminal su to root or use sudo.

  modprobe iptables_nat
  iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
  echo “1” /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  —————-

 • IPv6 ගැන
 • Active Directory එකක පරිගණකයක් format කර නැවත ඩොමේන් එකට ඇතුලත් කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු

 • High Quality (STEREO) 64Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEp14/Techkatha-EP14-64kbps.mp3]
  [Download MP3 or Ogg]
 • Low Quality (STEREO) 32Kbps (Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEp14/Techkatha-EP14-32kbps.mp3]
  [Download MP3 or Ogg]