Electronics වලට හදුන්වාදීම – EP2 Arduino Clone එකක් සාදාගැනීම. (Video)

Techකතා වලින් කරන Microcontroller Programing (TechDuino) හැදින්වීමේ යටතේ ගෙන එන මුලසිට සරලව ඔබට ඉගැන්වීම සදහා උවමන වෙන Electronics සරලව කියාදෙන වැඩසටහනේ දෙවන කොටසි.

අද අපි කියල දෙන්නේ TechDuino kit හෝ එවැනි ඕනෑම කිට් එකක් සාදාගන්න ආකාරය ගැනයි.

ඔබේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා අපිට comment එකක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න.

 

Watch directly in YouTube.

Buy a TechDuino shop.techkatha.com

Arduino: TechDuino හා IR (Infrared Receiver) බාවිතය

Techකතා වලින් කරන Microcontroller Programing (TechDuino) හැදින්වීමේ හතර වැඩසටහන.  මෙවර වැඩසටහනින් TechDuno එකක් හා Infrared reciver එකක් බාවිතා කරන ආකාරය.

ඔබේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා අපිට comment එකක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න.

මෙම වැඩසටහන ඔබට ගෙන එන්නේ ඔබ වගේම TechDuino එකක් මුලසිට බවිත කරන්න ශෂික කුලසේකර විසින්. 

 

Buy a TechDuino shop.techkatha.com

Arduino: TechDuino පළමුවරට බාවිතය ගැන හදිවිම (Video)

Techකතා වලින් කරන Microcontroller Programing (TechDuino) හැදින්වීමේ තුන්වන වැඩසටහන.  මෙම වැඩසටහින් අපි බලාපොරොතු වෙන්නේ TechDuino ලැබුණු පසු එය බවිත කිරීම අරඹ කරන ආකාරය.

ඔබේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා අපිට comment එකක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න.

මෙම වැඩසටහන ඔබට ගෙන එන්නේ ඔබ වගේම TechDuino එකක් මුලසිට බවිත කරන්න ශෂික කුලසේකර විසින්. 

 

Buy a TechDuino shop.techkatha.com