6 thoughts on “EP227: Apple Hacked!”

  1. Mp3 Download ලින්ක් එක වැරදි වාගේ, ep 226 ලින්ක් එක තියන්නෙ..

  2. xiaomi MI yeelight එක එක ගන්න විදියක් තියේද ලංකාවේ? ගෙදර පාවිච්චි කරනවා කිව්ව ඒව rgb ඒවද? ගන්න තැනක් කියන්න පුළුවන් නම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *