Techකතා Live: 33වන සජීවී වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්

Techකතා 33 වන වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මස 11වන සිකුරාදා සජීවි විකාශයක් ලෙසින් සිදුකෙරුණා. මෙම වැඩසටහන සදහා කාලිංග හා බුද්ධික පටිගතකිරීමට සහභාගී වුනා. තිලිණ, මලින්ත හා කලකට පසු හර්ෂදේවද skype වලින් එකතු වුණා. සුපුරුදු පරිදි අපේ අසන්නන් චැට් රූම් එක හරහා සජීවීව සම්බන්ධ වුණා.

ඒ එක්කමට Techකතා SMS සේවය එක්ක ලියාපදිංවි වන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා, එමගින් ඔබට Techකතා පටිගත කරන වේලාවන් වගේම, අලුත් වැඩසටහන් නිකුත් වීම් ගැනද දැනගන්න පුලුවන්. මෙය කිරීමට ඉතා පහසුයි. ‘add’ ලෙස සටහන් කොට 0714712774 වෙත SMS එකක් එවන්න. Techකතා වෙතින් පැනයක් ඇසීමට ‘ask’ හිස්තැනක් ඔබගේ පැනය සටහන් කොට 0714712774 වෙත එවන්න.

අද වැඩසටහනින්…

Techkatha Alert SMS ගැන.
Rs3000~4000 ලබාගත හැකි හොද VGA මොනවාද ?
Torrent වලින් software download කරන එක ගැටලුවක්ද ?
Windows 7 RC 7100 හා RTM 7600 වෙනස.
Windows 7 RC එක expire වෙනවාද ?
Dual Boot එකකදී එක OS එකක බාගෙට download කරපු එකක් 2nd OS එකේ සිට continu කිරීම.
Avast Free vs Avast Pro හා Crack කරපු ඇන්ටි වයිරස් ගැන.
Digital Camera එකක ලෙන්ස් එකක් ඇති ෆන්ගස් ඉවත් කිරීම.
Windows 7 හා Vista Nvidia FX 9600
(http://www.nvidia.com/object/io_1241025430517.html)
Apple TV යනු කුමක්ද ?
iPhone OS 3.1 හා iTunes 9
Mac OS X Leperd vs Snow Leperd
අලුත් iPod ගැන.
Windows 7 Family pack
Linux/Network ගැන ඉගෙන ගැනීමට හොද තැනක්.
චීන ජංගම දුරකතන වල 3GP, MP3 download ගැටලුව.
Vista හි XWAMP start වීමේ ගැටලුව.
Google Chrome bookmark Sync (backup)
(http://thilspage.blogspot.com/2009/08/bookmarks.html)
Grub වල error 16 නිවැරදි කිරීම (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=224351)
E200 HSDPA මොඩම් එකක් Unlook කිරීම.
LGA 775 motherboard එකක් හා Power Supply එකක ගැටලුවක්.
Internet වල මුදල් සෙවීම.
Benq Diver ස්කැනර් ගැටලුව
Chrome වල page cashing disable කිරීම.
Plugins, Extetions, Ad-ons යනු මොනවාද ?
වයිරස් effect උන පසුව regedit enbale කිරීම.
PCI-E V2 ගැන.
Sound Blaster 5.1 Windows 7 drivers
(http://support.creative.com/kb/showarticle.aspx?sid=61105)
Kernal, KDE, Gnome යනු මොනවාද ?
128RAM සහිත පරිගනකයට Linux දැමීම. (http://www.damnsmalllinux.org/,
http://www.puppylinux.org/)
ඇත්තටම CPU එක කියන්නේ කුමකටද ?
Electronic ගැන බ්ලොග් එකක් ?
LED දෙකක් මාරුවෙන් මාරුවට පත්තුවන පරිපතයක් සැකසීම.
Nokia 3110C දුරකතනයෙන් සිංහල, දමිල වෙබ් අඩවි නැරබීම.
Torrent File එකක් හා නිකන් file එකක් අතර වෙනස.
GPRS වලින් Internet යනකොට bandwidth ප්‍රිමාණය අඩු කිරීම.
computer bluetooth හරහා network කිරීම.
Tech News ලේසියෙන් ලබාගැනීම හා හොද වෙබ් අඩවි.
EDGE, UMTS, 3G, HSDPA කියන්නේ මොනවාද ?
4G Network එකක් ලංකාවේ.
Dremweaer හි DIV tag එක සදා browser එකේ බලද්දී වෙන්න තැනක දිසීම.
Internet cafe එකකට Dialog WiMAX හොදයි ද ?
Internet cafe software.
Laptop වලට VlueRAM සවිකිරීම,.
Kaspersky 2010 සදහා key එකක් යෙදීම.
Internet Calling සහදා හොදම software එක.
Avast එකන් Nero 7 extract කරද්දී virus එකක් ලෙස පෙන්වීම.
Apache2 වලට SSL දැමීම.
VGA card වල GPU කියන්නේ කුමක්ද ?‍
VGA Card එකක් ගන්නකොට Memory ගැන විතරක් හිතල ඇතිද ?
Botnet වල ඇති අහිතරක බව මොකක්ද ?
33:19
 • Techkatha Alert SMS ගැන.
 • Rs3000~4000 ලබාගත හැකි හොද VGA මොනවාද ?
 • Torrent වලින් software download කරන එක ගැටලුවක්ද ?
 • Windows 7 RC 7100 හා RTM 7600 වෙනස.
 • Windows 7 RC එක expire වෙනවාද ?
 • Dual Boot එකකදී එක OS එකක බාගෙට download කරපු එකක් 2nd OS එකේ සිට continu කිරීම.
 • Avast Free vs Avast Pro හා Crack කරපු ඇන්ටි වයිරස් ගැන.
 • Digital Camera එකක ලෙන්ස් එකක් ඇති ෆන්ගස් ඉවත් කිරීම.
 • Windows 7 හා Vista Nvidia FX 9600  (Download)
 • Apple TV යනු කුමක්ද ?
 • iPhone OS 3.1 හා iTunes 9
 • Mac OS X Leperd vs Snow Leperd
 • අලුත් iPod ගැන.
 • Windows 7 Family pack
 • Linux/Network ගැන ඉගෙන ගැනීමට හොද තැනක්.
 • චීන ජංගම දුරකතන වල 3GP, MP3 download ගැටලුව.
 • Vista හි XWAMP start වීමේ ගැටලුව.
 • Google Chrome bookmark Sync (backup) (උපකාරක පුරුක)
 • Grub වල error 16 නිවැරදි කිරීම (උපකාරක පුරුක)
 • E200 HSDPA මොඩම් එකක් Unlook කිරීම.
 • LGA 775 motherboard එකක් හා Power Supply එකක ගැටලුවක්.
 • Internet වල මුදල් සෙවීම.
 • Benq Diver ස්කැනර් ගැටලුව
 • Chrome වල page cashing disable කිරීම.
 • Plugins, Extetions, Ad-ons යනු මොනවාද ?
 • වයිරස් effect උන පසුව regedit enbale කිරීම.
 • PCI-E V2 ගැන.
 • Sound Blaster 5.1 Windows 7 drivers (Download)
 • Kernal, KDE, Gnome යනු මොනවාද ?
 • 128RAM සහිත පරිගනකයට Linux දැමීම. (DSL, Puppy Linux)
 • ඇත්තටම CPU එක කියන්නේ කුමකටද ?
 • Electronic ගැන බ්ලොග් එකක් ?
 • LED දෙකක් මාරුවෙන් මාරුවට පත්තුවන පරිපතයක් සැකසීම.
 • Nokia 3110C දුරකතනයෙන් සිංහල, දමිල වෙබ් අඩවි නැරබීම.
 • Torrent File එකක් හා නිකන් file එකක් අතර වෙනස.
 • GPRS වලින් Internet යනකොට bandwidth ප්‍රිමාණය අඩු කිරීම.
 • computer bluetooth හරහා network කිරීම.
 • Tech News ලේසියෙන් ලබාගැනීම හා හොද වෙබ් අඩවි.
 • EDGE, UMTS, 3G, HSDPA කියන්නේ මොනවාද ?
 • 4G Network එකක් ලංකාවේ.
 • Dremweaer හි DIV tag එක සදා browser එකේ බලද්දී වෙන්න තැනක දිසීම.
 • Internet cafe එකකට Dialog WiMAX හොදයි ද ?
 • Internet cafe software.
 • Laptop වලට ValueRAM සවිකිරීම,.
 • Kaspersky 2010 සදහා key එකක් යෙදීම.
 • Internet Calling සහදා හොදම software එක.
 • Avast එකන් Nero 7 extract කරද්දී virus එකක් ලෙස පෙන්වීම.
 • Apache2 වලට SSL දැමීම.
 • VGA card වල GPU කියන්නේ කුමක්ද ?‍
 • VGA Card එකක් ගන්නකොට Memory ගැන විතරක් හිතල ඇතිද ?
 • Botnet වල ඇති අහිතරක බව මොකක්ද ?
 • High Quality 64Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEP33/Techkatha-EP33-64kbps.mp3]
  [Download MP3 (50MB) or Ogg (60MB)]
 • Low Quality RealAudio (Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  මෙයට සවන් දීමට VLC හෝ RealPlayer ඔබේ පරිගනකයේ පිහිටුවා ගන්න.
  [Download ZIP of RAM (9MB)]
 • Techකතා Live: 32 වන සජීවී වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්

  Techකතා 32 වන වැඩසටහන අගෝස්තු මස 3වන බ්‍රහස්පතින්දා සජීවි විකාශයක් ලෙසින් සිදුකෙරුණා. මෙම වැඩසටහන සදහා කාලිංග, බුද්ධික හා තිලිණ පටිගතකිරීමට සහභාගී වුනා. කලකට පසු දසුන් සමීරට අප හා skype වලින් එකතු වුණා. සුපුරුදු පරිදි අපේ අසන්නන් චැට් රූම් එක හරහා සජීවීව සම්බන්ධ වුණා.

  ඔන්න ඉතින් කාලයක් තිස්සේ පොරොන්දු වුණ Techකතා SMS Alert සේවය Beta තත්වයෙන් අපි නිකුත් කළා, මේක යොදාගෙන Techකතා පටිගතකරන දින, වෙලාව, වැඩසටහන් upload කිරීම වගේ දැනුම් දීම් අපි කරනවා. ඒ වගේම SMS හරහා Techකතා වලින් ප්‍රශ්න අහන්න වුණත් පුළුවන්.

  • ඔබගේ ජංගම දුරකතන අංකය අපි එක්ක register කිරීමට.
   • add ලෙස type කොට +94714712774 එවන්න.
  • පැනයක් ඇසීමට
   • ask ඉඩක් ඔබගේ පැනය සටහන් කොට +94714712774 එවන්න.
    • උදා:
     • ask how can i use techkatha sms ?
    • එක පිටුවට වැඩි (LongSMS – අකුරු 160ට වැඩි) උවද එවිය හැක.
  • ඔබගේ ජංගම දුරකතනය ඉවත් කරගැනීමට
   • del ලෙස type කොට +94714712774 එවන්න.

  තවත් සේවා SMS හරහා ලබෑගැනීමට කැමතිනම්, ඒ මොනවාද කියා අපට දන්වා සිටින්න.

  * Techකතා වෙත එනව SMS පනිවුඩ සදහා ඔබගේ සේවාදායකයා සමන්‍ය අරයකරන SMS ගාස්තු වැය වෙයි, නමුත් Techකතා වෙතින් ඔබට ලැබෙන SMS පනිවුඩ සදහා ඔබට මුදලක් වැයවනේ නැත.

  අද වැඩසටහනින්…

  • මෘදුකාංග දේශීයකරණය ගැන පැවැත්වුණ සමුළුව ගැන
  • USB Keyboard එකේ ගැටළුව
  • Corrupted Zip File recover කිරීම.
  • WiMax connection එකක් 250m එහා තියන ගෙයක් එක්ක බෙදාගැනීම.  (කැන්ටෙනා)
  • World WiFi recode
  • Techkatha Live වැඩසටහන කරන ආකාරය.
  • Sound Card එකේ මාදිලිය දැනගැනීම.
  • Sound Card එක 5.1 හෝ 7.1 වැඩකරනවාද කියා දැනගන්නේ කොහොමද?
  • Workgrup දෙකක් එකතුකර DSL connection දෙක share කිරීම.
  • Apache web server එකක site users හට ලිමිට් කිරීම. (උපකාරක පුරුක)
  • Facebook/Gmail වල පණිවුඩ SMS ලෙස ලබාගැනීම.
  • Ubuntu වල Skype install කිරීම. (Download Link)
  • ICTA මගින් අලුත් සිංහල යුනිකේත font පවුලක් නිකුත් කිරීම.
  • Copyright CD backup කිරීම.
  • Benq scanner එකක් Windows 7 Drivers සොයාගැනීම.
  • Firefox stuck වීමේ ගැටලුව.
  • Twitter සදහා Desktop clients
  • Windows 7/Vista power off නොවීම.
  • URL එක උඩට ගිය විට ලින්ක් එකේ ඇති වෙබ් අඩවියේ image එකක් පෙන්වීම.
  • සහිත්‍ය.lk
  • Canon Camera එකක් photo එකක් ගත් පසු දුම් පිටවීම.
  • 75,000 වැනි මිලකට මිලදී ගතහැකි Laptop එකක්.
  • Techකතා වලින් පැනයක් ඇසීමට පෙර seach කිරීම.
  • Network එකක් ඇතින් එක පරිගණකයක virus අනිත් ඒවාට පැතිරෙන්න පුළුවන්ද?
  • Norton Ghost වලින් Vista recovery CD එකක් සැදීම.
  • දසුන්ගෙන් IME එකක් ගැන.
  මුරුදුකාංග දේසීය කරනය ගැන පැවැවුන සමුලුව ගැන.
  USB Keyboard එකේ ගැටලුව.
  Currupted Zip File recover කිරීම.
  WiMax connection එකක් 250m එහා තියන ගෙයක් එක්ක බෙදාගැනීම.
  (http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html)
  World WiFi recode (http://www.wifi-toys.com/wi-fi.php?a=articles&id=91)
  Techkatha Live වැඩසටහන කරන ආකාරය.
  Sound Card එකේ මාදිලිය දැනගැනීම.
  Sound Card එක 5.1 හෝ 7.1 වැඩකරනවාද කියා දැනගන්නේ කොහොම්ද?
  workgrup දෙකක් එකතුකර DSL connection දෙක share කිරීම.
  Apache web server එකක site users ලට ලිමිට් කිරීම.
  (http://httpd.apache.org/docs/2.0/howto/auth.html)
  Facebook/Gmail වල පනිවුට SMS ලෙස ලබාගැනීම.
  Ubuntu වල Skype install කිරීම.
  (http://www.skype.com/intl/en/download/skype/linux/)
  ICTA මගින් අලුත් සිංහල යුනිකේත font පවුලක් නිකුත් කිරීම.
  Coyright CD backup කිරීම.
  Benq scanner එකක් Windows 7 Drivers සොයාගැනීම.
  Firefox stuck වීමේ ගැටලුව.
  Twitter සදහා Desktop clients
  Windows 7/Vista power off නොවීම.
  URL එක උඩට ගිය විට ලින්ක් එකේ ඇති වෙබ් අඩවියේ image එකක් පෙන්වීම.
  සහිත්‍ය.lk
  Canon Camera එකක් photo එකක් ගතට පසු දුමක් දැමීම.
  75,000 වගේ මිලදී ගැතහැකි Laptop එකක්.
  Techකතා වලින් පැනයක් ඇසීමට පෙර seach කිරීම.
  Network එකක් ඇතින් එක පරිගනකයක virus අනිත් ඒවාට පැතිරෙන්න පුලුවන්ද ?
  Norton Ghost වලින් Vista recovery CD එකක් සැදීම.
  දසුන්ගෙන් IME එකක්.
 • High Quality 64Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEP32/Techkatha-EP32-64kbps.mp3]

  [Download MP3 (36MB) or Ogg (44MB)]

 • Low Quality RealAudio (Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  මෙයට සවන් දීමට VLC හෝ RealPlayer ඔබේ පරිගනකයේ පිහිටුවා ගන්න.

  [Download ZIP of RAM (6.5MB)]

 • Techකතා Live: 31 වන සජීවී වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්

  Techකතා 31 වන වැඩසටහන අගෝස්තු මස 28වන සිකුරාදා සජීවි විකාශයක් ලෙසින් සිදුකෙරුනා. මෙම වැඩසටහන සදහා කාලිංග, බුද්ධික හා තිලිණ පටිගතකිරීමට සහභාගී වුනා. සුපුරුදු පරිදි අපේ අසන්නන් චැට් රූම් එක හරහා සජීවීව සම්බන්ධ වුනා.

  අන්තිම හරියේදී තිලිණගේ කටහඩේ අඩුවීමට හේතුව මයික්‍රෆෝනයේ ඇතිවූ ගැටලුවක්. ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපි එය නිවැරදි කරන්නම්.

  ඔබ iTunes බාවිතා කරන්නෙක් නම් අපගේ iTunes Feed එක මෙතනින් ලබාගන. එමගින් ඔබට automatically Techකතා Episodes download කරගන්න හැකිවේවි.

  අද වැඩසටහනින ගැන …  Continue reading Techකතා Live: 31 වන සජීවී වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්