Techකතා Live: 33වන සජීවී වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්

Techකතා 33 වන වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මස 11වන සිකුරාදා සජීවි විකාශයක් ලෙසින් සිදුකෙරුණා. මෙම වැඩසටහන සදහා කාලිංග හා බුද්ධික පටිගතකිරීමට සහභාගී වුනා. තිලිණ, මලින්ත හා කලකට පසු හර්ෂදේවද skype වලින් එකතු වුණා. සුපුරුදු පරිදි අපේ අසන්නන් චැට් රූම් එක හරහා සජීවීව සම්බන්ධ වුණා.

ඒ එක්කමට Techකතා SMS සේවය එක්ක ලියාපදිංවි වන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා, එමගින් ඔබට Techකතා පටිගත කරන වේලාවන් වගේම, අලුත් වැඩසටහන් නිකුත් වීම් ගැනද දැනගන්න පුලුවන්. මෙය කිරීමට ඉතා පහසුයි. ‘add’ ලෙස සටහන් කොට 0714712774 වෙත SMS එකක් එවන්න. Techකතා වෙතින් පැනයක් ඇසීමට ‘ask’ හිස්තැනක් ඔබගේ පැනය සටහන් කොට 0714712774 වෙත එවන්න.

අද වැඩසටහනින්…

Techkatha Alert SMS ගැන.
Rs3000~4000 ලබාගත හැකි හොද VGA මොනවාද ?
Torrent වලින් software download කරන එක ගැටලුවක්ද ?
Windows 7 RC 7100 හා RTM 7600 වෙනස.
Windows 7 RC එක expire වෙනවාද ?
Dual Boot එකකදී එක OS එකක බාගෙට download කරපු එකක් 2nd OS එකේ සිට continu කිරීම.
Avast Free vs Avast Pro හා Crack කරපු ඇන්ටි වයිරස් ගැන.
Digital Camera එකක ලෙන්ස් එකක් ඇති ෆන්ගස් ඉවත් කිරීම.
Windows 7 හා Vista Nvidia FX 9600
(http://www.nvidia.com/object/io_1241025430517.html)
Apple TV යනු කුමක්ද ?
iPhone OS 3.1 හා iTunes 9
Mac OS X Leperd vs Snow Leperd
අලුත් iPod ගැන.
Windows 7 Family pack
Linux/Network ගැන ඉගෙන ගැනීමට හොද තැනක්.
චීන ජංගම දුරකතන වල 3GP, MP3 download ගැටලුව.
Vista හි XWAMP start වීමේ ගැටලුව.
Google Chrome bookmark Sync (backup)
(http://thilspage.blogspot.com/2009/08/bookmarks.html)
Grub වල error 16 නිවැරදි කිරීම (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=224351)
E200 HSDPA මොඩම් එකක් Unlook කිරීම.
LGA 775 motherboard එකක් හා Power Supply එකක ගැටලුවක්.
Internet වල මුදල් සෙවීම.
Benq Diver ස්කැනර් ගැටලුව
Chrome වල page cashing disable කිරීම.
Plugins, Extetions, Ad-ons යනු මොනවාද ?
වයිරස් effect උන පසුව regedit enbale කිරීම.
PCI-E V2 ගැන.
Sound Blaster 5.1 Windows 7 drivers
(http://support.creative.com/kb/showarticle.aspx?sid=61105)
Kernal, KDE, Gnome යනු මොනවාද ?
128RAM සහිත පරිගනකයට Linux දැමීම. (http://www.damnsmalllinux.org/,
http://www.puppylinux.org/)
ඇත්තටම CPU එක කියන්නේ කුමකටද ?
Electronic ගැන බ්ලොග් එකක් ?
LED දෙකක් මාරුවෙන් මාරුවට පත්තුවන පරිපතයක් සැකසීම.
Nokia 3110C දුරකතනයෙන් සිංහල, දමිල වෙබ් අඩවි නැරබීම.
Torrent File එකක් හා නිකන් file එකක් අතර වෙනස.
GPRS වලින් Internet යනකොට bandwidth ප්‍රිමාණය අඩු කිරීම.
computer bluetooth හරහා network කිරීම.
Tech News ලේසියෙන් ලබාගැනීම හා හොද වෙබ් අඩවි.
EDGE, UMTS, 3G, HSDPA කියන්නේ මොනවාද ?
4G Network එකක් ලංකාවේ.
Dremweaer හි DIV tag එක සදා browser එකේ බලද්දී වෙන්න තැනක දිසීම.
Internet cafe එකකට Dialog WiMAX හොදයි ද ?
Internet cafe software.
Laptop වලට VlueRAM සවිකිරීම,.
Kaspersky 2010 සදහා key එකක් යෙදීම.
Internet Calling සහදා හොදම software එක.
Avast එකන් Nero 7 extract කරද්දී virus එකක් ලෙස පෙන්වීම.
Apache2 වලට SSL දැමීම.
VGA card වල GPU කියන්නේ කුමක්ද ?‍
VGA Card එකක් ගන්නකොට Memory ගැන විතරක් හිතල ඇතිද ?
Botnet වල ඇති අහිතරක බව මොකක්ද ?
33:19
 • Techkatha Alert SMS ගැන.
 • Rs3000~4000 ලබාගත හැකි හොද VGA මොනවාද ?
 • Torrent වලින් software download කරන එක ගැටලුවක්ද ?
 • Windows 7 RC 7100 හා RTM 7600 වෙනස.
 • Windows 7 RC එක expire වෙනවාද ?
 • Dual Boot එකකදී එක OS එකක බාගෙට download කරපු එකක් 2nd OS එකේ සිට continu කිරීම.
 • Avast Free vs Avast Pro හා Crack කරපු ඇන්ටි වයිරස් ගැන.
 • Digital Camera එකක ලෙන්ස් එකක් ඇති ෆන්ගස් ඉවත් කිරීම.
 • Windows 7 හා Vista Nvidia FX 9600  (Download)
 • Apple TV යනු කුමක්ද ?
 • iPhone OS 3.1 හා iTunes 9
 • Mac OS X Leperd vs Snow Leperd
 • අලුත් iPod ගැන.
 • Windows 7 Family pack
 • Linux/Network ගැන ඉගෙන ගැනීමට හොද තැනක්.
 • චීන ජංගම දුරකතන වල 3GP, MP3 download ගැටලුව.
 • Vista හි XWAMP start වීමේ ගැටලුව.
 • Google Chrome bookmark Sync (backup) (උපකාරක පුරුක)
 • Grub වල error 16 නිවැරදි කිරීම (උපකාරක පුරුක)
 • E200 HSDPA මොඩම් එකක් Unlook කිරීම.
 • LGA 775 motherboard එකක් හා Power Supply එකක ගැටලුවක්.
 • Internet වල මුදල් සෙවීම.
 • Benq Diver ස්කැනර් ගැටලුව
 • Chrome වල page cashing disable කිරීම.
 • Plugins, Extetions, Ad-ons යනු මොනවාද ?
 • වයිරස් effect උන පසුව regedit enbale කිරීම.
 • PCI-E V2 ගැන.
 • Sound Blaster 5.1 Windows 7 drivers (Download)
 • Kernal, KDE, Gnome යනු මොනවාද ?
 • 128RAM සහිත පරිගනකයට Linux දැමීම. (DSL, Puppy Linux)
 • ඇත්තටම CPU එක කියන්නේ කුමකටද ?
 • Electronic ගැන බ්ලොග් එකක් ?
 • LED දෙකක් මාරුවෙන් මාරුවට පත්තුවන පරිපතයක් සැකසීම.
 • Nokia 3110C දුරකතනයෙන් සිංහල, දමිල වෙබ් අඩවි නැරබීම.
 • Torrent File එකක් හා නිකන් file එකක් අතර වෙනස.
 • GPRS වලින් Internet යනකොට bandwidth ප්‍රිමාණය අඩු කිරීම.
 • computer bluetooth හරහා network කිරීම.
 • Tech News ලේසියෙන් ලබාගැනීම හා හොද වෙබ් අඩවි.
 • EDGE, UMTS, 3G, HSDPA කියන්නේ මොනවාද ?
 • 4G Network එකක් ලංකාවේ.
 • Dremweaer හි DIV tag එක සදා browser එකේ බලද්දී වෙන්න තැනක දිසීම.
 • Internet cafe එකකට Dialog WiMAX හොදයි ද ?
 • Internet cafe software.
 • Laptop වලට ValueRAM සවිකිරීම,.
 • Kaspersky 2010 සදහා key එකක් යෙදීම.
 • Internet Calling සහදා හොදම software එක.
 • Avast එකන් Nero 7 extract කරද්දී virus එකක් ලෙස පෙන්වීම.
 • Apache2 වලට SSL දැමීම.
 • VGA card වල GPU කියන්නේ කුමක්ද ?‍
 • VGA Card එකක් ගන්නකොට Memory ගැන විතරක් හිතල ඇතිද ?
 • Botnet වල ඇති අහිතරක බව මොකක්ද ?
 • High Quality 64Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEP33/Techkatha-EP33-64kbps.mp3]
  [Download MP3 (50MB) or Ogg (60MB)]
 • Low Quality RealAudio (Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  මෙයට සවන් දීමට VLC හෝ RealPlayer ඔබේ පරිගනකයේ පිහිටුවා ගන්න.
  [Download ZIP of RAM (9MB)]
 • 9 thoughts on “Techකතා Live: 33වන සජීවී වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්”

  1. කාලින්ග අය්යා,

   පුලුවන් වෙලාවක මගෙ ප්‍රශ්නෙටත් උත්තර දෙන්නෝ !

  2. මගේ ගැටලුවට පිලිතුරු දුන්නට ස්තූතියි !

   මම හැමදාම ටෙක්කතා අහන්නේ ට්‍රැවල් කරද්දි තමයි..පැය දෙකක් විතර යනවා. ඊයේ ටෙක්කතා එක ඔෆිස් එක ලග ඉදලා ගේලගට යනකන් ඇහුවා. හැමදාම ඒවගේ දිග ඒවා කරන්න බැරිද ?. 🙂

   ජය වේවා….

  3. Please remove the “)” from the Google Chrome bookmark Sync (backup) (උපකාරක පුරුක) link. It is not working right now…

   Thanks !

  4. Windows 7 RTM build 7600.

   torrent sites walata yanna one na, Microsoft Technet site eken Windows 7 RTM build 7600 download karanna puluwan. habai meka 90 days!

   (It’s Enterprise release, no serial needed!)

  5. Nokia 3110C දුරකතනයෙන් සිංහල වෙබ් අඩවි නැරඹීමට විශේෂ දෙයක් කරන්න නැහැ. මේ phone එකේ සිංහල ඇතුලත්. Browser එකේ Goto address තැන වෙබ් ලිපිනය type කරන්න ( http://www.siyabas.lk, http://www.techkatha.com ආදී වශයෙන් ). EOT හා Unicode නොවෙන font ඇති වෙබ් අඩවි නම් පෙන්නෙ නැහැ.

   මෙහි සිංහල ඇතුලත් බව තහවුරු කර ගනීමට Settings -> Phone -> Language settings යටතේ සිංහල තිබෙනෙවාද බලන්න. පිටරටින් ගත් එකක් නම් සිංහල නැතිවෙන්න පුලුවන්. එහෙම වුනොත් සිංහල අඩංගු Language pack එක flash කරන්න වෙනවා.

  6. NOKIA N95 headset 1 bluetooth donglek 1k haraha pc 1 connect karaganne kohomada and headset eken skype call ganne kohomada?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.